Full Name
Katsutoshi Kato
Job Title
General Manager
Company
Zoetis
Katsutoshi Kato